MENU

Onze doelgroepen

Onze dochterorganisaties bedienen een heel brede doelgroep: van kinderen tot volwassenen, van lichte tot zeer zware problematiek en zowel ambulant als residentieel. Wij delen de kennis die ze hierbij opdoen binnen onze organisaties én erbuiten. Makelen en schakelen. Dat is eenvoudig gezegd het hart van het werk van CONRISQ.


Adviseur, trainer en vraagbaak voor gemeenten, wijkteams en scholen …
Kinderen en jongeren die zorg, behandeling of begeleiding krijgen op vrijwillige basis, vormen de doelgroep van Bijzonder Jeugdwerk en Pactum Jeugd- en Opvoedhulp. De medewerkers van deze organisaties werken als specialisten voor in het veld, dicht bij onder meer scholen en wijkteams. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld de expertise van de Heldringstichting.

Ook verbinden we de professionals van de specialistische zorg met bijvoorbeeld consulenten van wijkteams. We adviseren gemeenten over hun jeugdbeleid, en trainen medewerkers op scholen in bijvoorbeeld methodieken voor risicotaxatie. En iedereen kan altijd bij ons terecht met vragen. Zo geven we samen de transformatie van de jeugdzorg krachtig vorm.

Forensische zorg, behandeling (waaronder tbs) en begeleiding bieden we vanuit de Rooyse Wissel en polikliniek de Horst. Gemeenten kunnen bij ons terecht met vraagstukken op het gebied van behandeling van complexe psychiatrische problemen en veiligheid. We bieden oplossingen op maat. We zijn actief bij Veilig Thuis en bieden forensische woonbegeleiding in RIBW’s voor onder meer aan volwassenen met een verstandelijke beperking. Ook bieden we time-out en crisisopvang voor patiënten met een ernstige problematiek aan collega-instellingen bijvoorbeeld in de GGZ, waarbij maatwerk en het voorkomen van nieuwe ontregeling uitgangspunt zijn. De maatschappelijke veiligheid wordt gewaarborgd vanuit onze professionele expertise, zowel op korte termijn binnen een hoogbeveiligde omgeving als op langere termijn in de gemeente bijvoorbeeld door dagbesteding in onze werkplaatsen of passende woonvoorzieningen.

… kennispartner voor universiteiten, kennisinstituten, zorgaanbieders en de Rijksoverheid
De OG Heldringstichting, de Rooyse Wissel en Bijzonder Jeugdwerk zijn zogenoemde last-resortspelers. Ze behandelen onder machtiging van een rechter, maar leveren daarnaast ook vrijwillig toegankelijke zorg en diagnostiek. Vaak gebeurt dat onder de noemer ‘drang’ om escalatie of terugval te voorkomen.
Het werk van deze stichtingen is zeer specialistisch en state-of-the-art. Logisch dus dat we continu werken aan het vergroten en verspreiden van deze expertise. Daarvoor werken we samen met kennispartners, andere zorgaanbieders en de Rijksoverheid.