MENU

Visiedocumenten CONRISQ Groep

  • Literatuur

In CONRISQ Kei hebben collega's van al onze dochterinstellingen vijf centrale thema's bepaald die kenmerkend zijn voor álle medewerkers binnen de CONRISQ Groep, onafhankelijk van de doelgroep en het zorgaanbod van de verschillende dochterinstellingen. Deze thema's zijn: 'risico-gestuurde zorg', 'trauma-geïnformeerde zorg', 'integrale benadering van complexe problematiek', 'huiselijk geweld en verwarlozing', en 'duurzame participatie aan de samenleving'. Van elk van deze vijf thema's is in nauwe onderlinge samenwerking de CONRISQ-brede visie vastgesteld. De thema's risico-gestuurde zorg en duurzame participatie aan de samenleving zijn in onze visie beschouwd als twee zijden van dezelfde medaille waarin alles draait om de juiste balans tussen kwetsbaarheden en krachten en tussen stimuleren en beperken. Deze thema's zijn in de visie dan ook samengevoegd tot 'duurzaam en veilig participeren'

De visie op deze kernthema's binnen de CONRISQ Groep is gepubliceerd binnen de KEI-reeks en is te downloaden. Met dit CONRISQ-brede visiedocument, waarin de visie op alle centrale thema's beschreven staat, geven we aan hoe er met deze problematiek wordt omgegaan binnen onze dochterinstellingen. 

Inmiddels zijn er bovendien op ieder thema 'kenniskringen' gevormd. Deze kenniskringen volgen de kennisontwikkeling op hun eigen thema nauwgezet op en signaleren waar behoefte aan is in de versterking van die kennis bij onze medewerkers. Daarmee houden we niet alleen onze medewerkers toegerust, maar tevens onze visie actueel. 

 

 

Bijlagen
Visiedocumenten CONRISQ Groep Visiedocumenten CONRISQ Groep Kei reeks nr. 2

Gerelateerde artikelen