MENU

Geslaagd START:AV Gebruikersplatform

  • Literatuur

Het START:AV gebruikersplatform wordt vanuit de OG Heldringstichting georganiseerd om kennis en ervaring uit te wisselen tussen belangstellenden en gebruikers van de START:AV. Met name de implementatie en de randvoorwaarden voor een goede implementatie van de START:AV kwamen aan bod tijdens deze tweede editie.
 
De START:AV is geen diagnostisch instrument dat statisch aan de voorkant afgenomen moet worden, maar een sturings- en evaluatie-instrument in het behandelproces om effectieve risico-gestuurde zorg te bieden en om beslissingen in het behandelproces goed te kunnen onderbouwen. Dat stelt andere eisen aan de implementatie en de borging van de START:AV.
 
Ervaringen werden uitgewisseld in de verschillende stadia van oriëntatie (Bureau Jeugdzorg Limburg en Horizon-Harreveld) tot implementatie (OG Heldring, Bijzonder Jeugdwerk, Pluryn-Hoenderloo en Pactum). Het was een vruchtbare ochtend in aanwezigheid van prof. Corine de Ruiter van de Universiteit Maastricht. Zij brak een lans voor het praktijkgericht onderzoek en het versterken van effectieve interventies in de Jeugdzorg.
 
Onder het motto ‘sharing is caring’ wordt het gebruikersplatform dit najaar herhaald.
 
 

 

Bijlagen
Op de foto: Tamara De Beuf, OG Heldringstichting en promovenda op de START:AV en Sanne Verwaaijen, bestuurder CONRISQ Groep.  

Gerelateerde artikelen