MENU

Radicalisering in Nederland

  • Literatuur

Het fenomeen radicalisering en de effecten daarvan houden de maatschappij al een tijd erg bezig. Radicalisering manifesteert zich op verschillende manieren en door alle lagen van de samenleving. In de afgelopen jaren zijn door middel van protestacties, stakingen en radicale of terroristische acties signalen van onvrede afgegeven aan de regering en maatschappij.

Juist omdat het onderwerp radicalisering actueel en relevant is en de dreiging van met name jihadistisch radicaliserende en terroristische groeperingen groot blijft, wil de CONRISQ Groep haar bijdrage in dit thema leveren door onderzoek naar dit onderwerp. 

In bijgaand document wordt naast algemene informatie over radicalisering tevens in gegaan op signalering, advisering en behandeling. State of the Art en best practices in de behandeling en begeleiding van jogneren en volwassenen die dreigen te radicaliseren komen aan de orde. Tenslotte worden ontwikkelingen binnen de dochterinstellingen van de CONRISQ Groep beschreven.

Gradussen, M.J.A., Verwaaijen, A.A.G., & Venmans, J.A.M.A. (2018). Radicalisering in Nederland. CONRISQ Groep KEI-reeks nr. 3.

 

 

Bijlagen
Radicalisering in Nederland Radicalisering in Nederland

Gerelateerde artikelen