MENU

Krachten en kwetsbaarheden bij jongeren. Gestructureerde risicotaxatie met de START:AV

  • Literatuur

Kinderen die jeugdzorg ontvangen, ondervinden doorgaans uiteenlopende problemen die hen vatbaar maken voor (herhaling van) negatieve ervaringen zoals daderschap en slachtofferschap. Het risico op herhaling van schadelijke gebeurtenissen is wezenlijk bij deze jongeren en de auteurs argumenteren voor gestructureerde risicotaxatie en risicohantering om deze risico’s te verminderen.

Een recent ontwikkeld evidence-based risicotaxatie-instrument voor jongeren is de Short-Term Assessment of Risk and Treatability: Adolescent Version (START:AV). De START:AV onderscheidt zich op een aantal punten van andere risicotaxatie-instrumenten die in het Nederlandse jeugdlandschap gebruikt worden.

In dit artikel wordt de rationale, coderingsprocedure en bruikbaarheid voor de praktijk toegelicht.

De Beuf, T. L. F., Ruiter, C. de, & Vogel, V. de. (2018). Krachten en kwetsbaarheden bij jongeren. Gestructureerde risicotaxatie met de START:AV. Kind & Adolescent Praktijk.

 

Bijlagen
Krachten en Kwetsbaarheden bij jongeren Krachten en Kwetsbaarheden bij jongeren

Gerelateerde artikelen