MENU

heldere uitgangspunten

Met altijd dezelfde heldere uitgangspunten


Iedere dochterorganisatie heeft haar eigen expertise. Die verbinden we met elkaar in vier belangrijke thema’s: Integrale benadering, Duurzaam en veilig participeren, Risicogestuurde zorg, Trauma-geïnformeerde zorg en Huiselijk geweld en verwaarlozing. Daarnaast delen we een aantal belangrijke uitgangspunten:
- Veiligheid staat voorop, en de cliënt, de patiënt of het gezin staat centraal.
- We behandelen zo kort als mogelijk en zo lang als nodig, met normalisatie als uitgangspunt.
- We gebruiken evidence en practice based methoden en technieken.
- We zoeken altijd naar mogelijkheden en betrekken daar waar mogelijk het netwerk ter ondersteuning van de behandeling.
- We werken volgens ons moreel kompas.
- We initiëren samenwerkingsverbanden voor integrale aanpak, incidenteel én structureel.
- We maken gebruik van elkaars kennis en kunde en we leren van elkaar.
- We gaan duurzaam om met middelen.
- We ondernemen op een maatschappelijk verantwoorde wijze.

We leggen transparant verantwoording af over de besteding van middelen en de behaalde resultaten.