MENU

Trauma-geïnformeerde zorg

Kinderen die ernstige trauma’s meemaken, lopen een groot risico op ernstige mentale én fysieke problemen op latere leeftijd. En andersom geeft behandeling in een veilige omgeving kans op fundamenteel herstel. Als er sprake is (geweest) van bijvoorbeeld seksueel misbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld moet er bij de hulpverlening daarom ingezet worden op de behandeling van het trauma.


De effecten van complexe trauma’s op het latere leven …
Ernstige lichamelijke of psychische mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing, vechtscheidingen: het zijn allemaal voorbeelden van traumatische ervaringen. Als deze plaatsvinden in de jeugd noemen we dit Adverse Childhood Experiences (ACEs). Deze ervaringen werken door in het brein, in het lichaam en zelfs in het DNA, blijkt uit vele studies. En de gevolgen ervan zijn groot: van een verstoorde ontwikkeling, tot drugs- en alcoholverslaving en van diabetes, longkanker en hartinfarcten tot zelfmoordpogingen en criminaliteit of strafbaar gedrag. Daarom is het essentieel dat bij de zorg, behandeling en begeleiding ingezet wordt op het voorkomen en verwerken van deze ervaringen.

… en de gevolgen daarvan voor samenwerking in de keten
Als blijkt dat cliënten last hebben van een trauma, dan moet zo snel mogelijk individuele traumabehandeling gegeven worden. Zeker als uit de risicotaxatie blijkt dat posttraumatische klachten zorgen voor een onveilige interactie in het gezin of voor de maatschappij. We schalen daarin niet op van licht naar zwaar (stepped care), maar doen meteen wat nodig is. We behandelen een specifiek probleem én richten ons op het herstellen van een veilige situatie. Deze manier van werken heet matched care.

… en de gespecialiseerde behandeling
De kennis over de impact van omgevingsfactoren zoals trauma’s hebben we verwerkt in een dynamische benadering. We classificeren symptomen niet meer alleen in stoornissen en syndromen als ADHD, agressieregulatiestoornis, gokverslaving of obesitas, maar benoemen ook de zogenoemde verklaringsmechanismen. We willen begrijpen waar het gedrag vandaan komt, met een verklaringsmechanisme dat over de grens van diagnoses heen kijkt. Dat doen we bijvoorbeeld door een risicoanalyse te maken en daar de context én biologische, sociale en psychologische factoren bij te betrekken. Dat geeft meer aangrijpingspunten voor behandeling dan het statische concept van persoonlijkheidspathologie.

In Hoofdstuk 2 van ons Visiedocument vindt u onze visie op het thema Trauma-geïnformeerde zorg.