MENU

Duurzaam en veilig participeren

Zo snel mogelijk zo volwaardig en verantwoord mogelijk meedoen in de maatschappij. Dat is het doel van onze dochterinstellingen. Ook als mensen zorg hebben gehad vanwege een zwaar risico en een onderliggend trauma. Die problemen worden aangepakt om vervolgens te kijken: wat is er nodig om duurzaam en veilig mee te doen in de samenleving.


Gebruikmaken van bewezen methodieken …
Onze dochterinstellingen maken gebruik van bewezen effectieve methodieken om jongeren en volwassenen te helpen de aansluiting met de maatschappij te maken. Wij baseren ons op bewezen effectieve methoden en technieken om een dagstructuur op te bouwen. Wij gaan daarbij uit van de krachten, mogelijkheden en talenten van de cliënten en patiënten en stimuleren positieve ervaringen om de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie in een zinvol bestaan te bevorderen.

… samenwerken met onder andere scholen, werkgevers en gemeenten
Zo maximaal mogelijk meedoen aan de maatschappij betekent ook: naar school of aan het werk of een zinvolle dagbesteding. Daarom werken wij en onze dochterinstellingen intensief samen met onderwijsinstellingen, werkgevers en gemeenten. Samen kunnen we op een integrale manier kansen bieden én tijdig ingrijpen als dat nodig is. Behalve voor het bieden van kansen, vormen scholen en werkplaatsen ook een belangrijke signaleringsbron van probleemgedrag. Door tijdig de onderwijzer of werkgever te ondersteunen en goed samen te werken kunnen problemen al in een vroeg stadium, met behoud van opleiding of werkplek, opgelost worden.

… en blijven kijken naar mogelijkheden en onmogelijkheden
Sommige mensen kunnen op eigen kracht verder, anderen blijven altijd een vorm van ondersteuning nodig hebben en weer anderen worden kwetsbaar op bepaalde momenten in het leven. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding of verlies van een dierbaar familielid of terugval in risicovol of strafbaar gedrag. Het is daarom belangrijk om met regelmaat te blijven kijken naar de risicofactoren en beschermende factoren in de sociale context en wat er aan extra ondersteuning nodig is. Door de factoren met de grootste impact het belangrijkst te maken, blijft de specialistische behandelduur zo kort mogelijk.

In Hoofdstuk 1 van ons Visiedocument vindt u onze visie op het thema Duurzaam en Veilig Participeren.