MENU

Onze behandelvisie

Iedere dochterorganisatie heeft haar eigen expertise. Die verbinden we met elkaar in vijf belangrijke thema’s: Integrale benadering, Duurzaam en veilig participeren, Risicogestuurde zorg, Trauma-geïnformeerde zorg en Huiselijk geweld en verwaarlozing.

Integrale benadering

Problemen en zorgvragen hangen vaak samen met de context waarin cliënten leven. Een duurzame oplossing voor deze problemen kunnen we dus alleen bereiken met een integrale benadering. Met als uitgangspunt: de cliënt in zijn context - en alles wat daar nodig is.

Duurzaam en veilig participeren

Zo snel mogelijk zo volwaardig en verantwoord mogelijk meedoen in de maatschappij. Dat is het doel van onze dochterinstellingen. Ook als mensen zorg hebben gehad vanwege een zwaar risico en een onderliggend trauma. Die problemen worden aangepakt om vervolgens te kijken: wat is er nodig om duurzaam en veilig mee te doen in de samenleving.

Risicogestuurde zorg

Bij risicovol gedrag is het zaak eerst de veiligheid op korte termijn te garanderen. Zodra die directe veiligheid op orde is, is het meteen tijd om vooruit te kijken. Dan gaan hulpverleners, cliënt en omgeving samen werken aan stabiele veiligheid. Dat is de kern van risicogestuurde zorg.

Trauma-geïnformeerde zorg

Kinderen die ernstige trauma’s meemaken, lopen een groot risico op ernstige mentale én fysieke problemen op latere leeftijd. En andersom geeft behandeling in een veilige omgeving kans op fundamenteel herstel. Als er sprake is (geweest) van bijvoorbeeld seksueel misbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld moet er bij de hulpverlening daarom ingezet worden op de behandeling van het trauma.

Huiselijk geweld en verwaarlozing

De Rooyse Wissel behandelt daders, ook van huiselijk geweld. Als kinderen te maken krijgen met huiselijk geweld en verwaarlozing trekt dit een spoor door hun hele latere leven. Juist daarom is het zo belangrijk hulp- en zorgverlening in de hele keten effectiever te maken.

Voor wie?

Onze dochterorganisaties bedienen een heel brede doelgroep: van kinderen tot volwassenen, van lichte tot zeer zware problematiek en zowel ambulant als residentieel. Wij delen de kennis die ze hierbij opdoen binnen onze organisaties én erbuiten. Makelen en schakelen. Dat is eenvoudig gezegd het hart van het werk van CONRISQ.

Lees meer