MENU

RUBICON JEUGDZORG

Rubicon Jeugdzorg helpt je vooruit! Rubicon is een jeugdzorgaanbieder in Noord- en Midden-Limburg en helpt jeugdigen tot 23 jaar en diens opvoeders stap voor stap vooruit. Want soms heeft een jeugdige zoveel problemen bij het opgroeien dat hij hulp van buitenaf nodig heeft. De problemen kunnen thuis voorkomen, maar ook in de klas, op straat of bij vriendjes en vriendinnetjes thuis. Het zijn veelal problemen met opvoeding, ontwikkeling en gedrag.


Bij de hulpverlening gaan we uit van de hulpvraag van de jeugdige. Samen met de jeugdige en de opvoeders zoeken we naar de vorm van hulp die iemand écht vooruit helpt. Daarvoor werkt Rubicon ook samen met andere zorgaanbieders.

Kennis en kwaliteit zijn bij Rubicon erg belangrijk. Zo volgen we de ontwikkelingen in de maatschappij en in de zorg. Waar nodig stemmen we ons aanbod daarop af. Ook delen we kennis en ervaring met andere zorginstellingen. De medewerkers van Rubicon worden voortdurend gestimuleerd hun kennis uit te breiden of te verdiepen. Al met al is Rubicon een organisatie in beweging!

 

Website Rubicon