MENU

PACT18

Voor alleenstaande, minderjarige vreemdelingen


Pact18 geeft begeleiding aan minderjarige vreemdelingen die in Nederland mogen blijven wonen. Hiervoor heeft ze verschillende woonvormen. Het doel is altijd: een zelfstandig leven opbouwen. Pact18 zorgt dat deze jongeren naar school kunnen, stimuleert hun zelfredzaamheid en leert hun hoe ze een eigen netwerk op kunnen bouwen.