MENU

STICHTING DE LINGEBURGHT


Stichting De Lingeburght is een dochterinstelling van de CONRISQ Groep, die met haar activiteiten gericht is op de forensische zorg voor jongvolwassenen.

De stichting is door de Heldringstichting en de Rooyse Wissel opgericht om een forensische kliniek te starten voor jongvolwassenen. De start van deze kliniek is niet doorgegaan, maar de plannen voor specialistische forensische hulp voor jongvolwassenen zaten nog in de pen en waren in afwachting van de ontwikkelingen als gevolg van de decentralisatie van de jeugdhulp naar gemeenten.

Doel van deze instelling is het realiseren, beheren, in standhouden en exploiteren van een of meer klinieken, resocialisatie voorzieningen en poliklinieken ten behoeve van de verpleging en behandeling van jongvolwassenen, jeugdigen waarvan de rechter heeft bepaald dat zijn van overheids- wege zullen worden verpleegd en van andere personen die, al dan niet in verband met de uitspraak van de rechter, voor opname in een dergelijke kliniek in aanmerking komen.

Buiten het volgen van de ontwikkelingen en het zoeken naar kansen op het gebied van het adolescentenstrafrecht en alternatieven voor (strafrechtelijk) jeugddetentie in combinatie met ontwikkelingen op gebied van de (civielrechtelijke) gesloten jeugdhulp zijn er de afgelopen jaren geen activiteiten geweest binnen De Lingeburght. Activiteiten zouden moeten bestaan uit het bijhouden van de ontwikkelingen op het gebied van hulpverlening aan jong volwassenen, op het snijvlak van strafrecht en civielrecht. De Lingeburght heeft geen personeel in dienst.

Buiten een eerst lening van de oorspronkelijke oprichters is er geen geld geworven en/of besteed anders dan aan de noodzakelijke onkosten als administratiekosten.

In 2019 wordt een besluit genomen over het voortbestaan van deze stichting.

KvKKvK: 09182326
RSIN:     819366493

Wageningsestraat 104
6671 DH Zetten
0488-471111
info@conrisqgroep.nl

U vindt hier de jaarrekeningen van 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.