MENU

OG HELDRINGSTICHTING

Voor kinderen en jongeren met een ernstig ontwikkelingsrisico


De O.G. Heldringstichting is er voor kinderen en jongeren (en hun gezin) met een ernstig ontwikkelingsrisico. Hiervoor heeft ze een behandelcentrum voor observatie, diagnostiek, risicotaxatie, behandeling en risicomanagement. Voor opnames verstrekt de kinderrechter een Machtiging Gesloten Jeugdzorg. In het Ambulatorium (de polikliniek) verzorgt de O.G. Heldringstichting de zogenoemde Multi Systeem Therapie (MST), een behandeling die meteen in een gezin ingezet kan worden en die gericht is op het voorkomen van een opname. De O.G. Heldringstichting werkt landelijk, met een focus op Midden- en Zuid-Nederland.

Website O.G. Heldringstichting