MENU

Onderzoek & implementatie

Het onderzoeksprogramma van CONRISQ KEI (Kennis, Expertise, Innovatie) is verbonden met promotietrajecten aan de Radboud Universiteit Nijmegen onder begeleiding van dr. Maaike Cima.


In deze promotie trajecten vindt onderzoek plaats naar onder meer de ontwikkeling van het geweten en psychopathische trekken, naar empowerment en voorkomen van breakdown van pleegouders en naar de ondersteuning van de triage door de sociale wijkteams. Ook werken we met de universiteit samen bij het verbinden van wetenschap en praktijk via kenniscentra, zoals de academische werkplaats Inside-Out, Praktikon en het SEJN. CONRISQ verzorgt samen met dr. Cima de klinische lessen van de Masterspecialisatie Forensische Orthopedagogiek en biedt stage- en onderzoeksplaatsen. Daarnaast begeleidt dr. Maaike Cima onze promovenda drs. Manon Gradussen bij de validatie en implementatie van het triage instrument om een betere inschatting te kunnen maken van risico gedrag door wijkteams. De boekhoofdstukken en artikelen die we samen met dr. Cima hierover schrijven staan vermeld bij de Kennisbank.