MENU

CONRISQ Groep, samen sterk in jeugdzorg, forensische zorg en geestelijke gezondheidszorg

Dit doet CONRISQ


Effectieve en betaalbare zorg, behandeling en begeleiding bieden aan jongeren en volwassenen. Dat is ons werk. Of het nu om lichte of zeer complexe vraagstukken gaat. Onze dochterorganisaties voorkomen (of verminderen) grensoverschrijdend gedrag en risicovol gedrag. Wij doen wat nodig is totdat alles geregeld is. Dat doen we onder meer door onze kennis over specialistische (forensische) zorg te gebruiken voor resultaatgerichte (jeugd)hulp.

Dichtbij voor cliënten, wijkteams en beleidsmakers …
Hoe eerder we mensen goed helpen, hoe kleiner de kans dat we ze later terug zien in zwaardere vormen van (forensische) zorg. Dat is onze overtuiging. We werken samen met wijkteams en beleidsmakers. Zij kunnen bij onze dochterorganisaties terecht met al hun vragen over (jeugd)zorg en veiligheid. Laagdrempelig en 24/7.

… en voorop in kennisontwikkeling
We lopen voorop in resultaatgericht behandelen. En we blijven voorop lopen dankzij onze samenwerking met universiteiten en kennisinstituten. Natuurlijk delen we die kennis weer met partners in de keten. Daarnaast geven we trainingen en onderwijs, bijvoorbeeld in de Forensische Master Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit.

Lees meer

Onze behandelvisie

Iedere dochterorganisatie heeft haar eigen expertise. Die verbinden we met elkaar in vijf belangrijke thema’s: Integrale benadering, Duurzaam en veilig participeren, Risicogestuurde zorg, Trauma-geïnformeerde zorg en Huiselijk geweld en verwaarlozing.

Wij delen onze kennis

In onze kennisbank vind je van alles over onze methoden, producten en onderzoeken.


kennisbank

Onze kennispartners

Wij investeren in professionals die nu en in de toekomst expert zijn in hun klinische praktijk. Dat is de reden dat we samenwerken met (en investeren in) universiteiten en kenniscentra. Onder meer met de Universiteit van Maastricht en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Voor wie?

Onze dochterorganisaties bedienen een heel brede doelgroep: van kinderen tot volwassenen, van lichte tot zeer zware problematiek en zowel ambulant als residentieel. Wij delen de kennis die ze hierbij opdoen binnen onze organisaties én erbuiten. Makelen en schakelen. Dat is eenvoudig gezegd het hart van het werk van CONRISQ.


Lees meer

Gerelateerde artikelen